Vuokra-asumisen määrä kasvaa Lohjalla

Ilmakuva Moisiolta keskustaan
Kuva: Jesse Kainulainen

Vuokra-asumisen määrä Lohjalla on kasvanut 20 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kaupungin asukasmäärän hienoinen lasku ei ole vähentänyt vuokra-asumisen tarvetta. Vuokralla asuvien asuntokuntien määrä kasvoi vuosien 2010-2021 aikananoin 1 000 asuntokunnalla. Samalla omistusasujien ja asumisoikeusasunnoissa asuvien määrä ei muuttunut.

Vuokralla asuvien asuntokuntien määrä kasvoi etenkin Lohjan keskustan alueella, johon sijoittui lähes puolet vuokralla asuvien asuntokuntien kasvusta. Asuntokuntien keskikoko on erityisen pieni keskustassa, jossa keskimääräiseen asuntokuntaan kuuluu vain 1,5 henkilöä. Alueen asuntokunnista jopa 65 prosenttia onkin sinkkutalouksia.

Lohjan väestönkehitys lisää vuokra-asuntojen kysyntää ja yli 75-vuotias väestö kasvaa merkittävästi ja keskittyy lähemmäs palveluita. Pienten, hyvin saavutettavien ja esteettömien asuntojen kysyntä keskustassa lisääntyy. Tämä tarkoittaa käytännössä tarvetta rakentaa lisää hissillisiä kerrostaloja keskustaan sekä sen välittämään läheisyyteen hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Lohjan tuleva väestönkehitys vaihtelee väestöennusteissa käytännössä nollakehityksen ja kohtuullisen supistumisen välillä. Tämä tarkoittaa, että kunnalla on potentiaalia väestönkasvuun tulevaisuudessa, jos kaupungin houkuttelevuus ja saavutettavuus vahvistuvat.

Pääkaupunkiseudun väestö kasvaa voimakkaasti, mikä heijastuu positiivisesti myös Lohjalle, etenkin jos kaupunki onnistuu edelleen vahvistamaan houkuttelevaa mielikuvaa stressittömästä ja meluttomasta kotikaupungista sekä hyödyntämään strategisia vahvuuksiaan, joita ovat muun muassa kaunis luonto järviympäristöineen sekä hyvät kaupalliset, liikunnalliset ja kulttuurilliset palvelut.

Lohja 700 -juhlavuosi parantaa varmasti osaltaan kaupungin tunnettuutta, ja elinkeinoelämän investoinnit paikkakunnalle ovat omiaan lisäämään vetovoimatekijöitä, jotka edistävät sekä väestön että työllisyyden kasvua, sekä myötätuulessa oleva Tunnin juna -hanke, joka toteutuessaan tuo Lohjalle aivan mahtavia mahdollisuuksia kasvaa ja kukoistaa kaupunkina.

Blogin on kirjoittanut Lohjalla toimivan Vuokravääpeli Oy:n yrittäjä Lari Lindén ja se perustuu yrityksen teettämään tilastolliseen analyysiin. Vuokravääpeli on Lohjalla paikallisesti toimiva asuntojen vuokravälitykseen ja asuntosijoittajien palveluihin erikoistunut yritys.

Vieraskynässä hyvin tunnetut lohjalaiset ja Lohjaa hyvin tuntevat levittävät Lohjalovea.

Jaa: