TE24-uudistus työllisyysalueiden muodostamisvaiheessa

My Lohja

11:11

Kuntien työllisyydenhoidon yksi tämän syksyn isoista töistä on ollut TE24-uudistukseen liittyvien suunnitteludokumenttien valmistelu. Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu on siirtymässä valtion työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille ja kuntien muodostamille yhteistoiminta-alueille 1.1.2025 alkaen. Kuntien on tätä siirtoa varten pitänyt ilmoittaa lokakuun 2023 loppuun mennessä Työ- ja elinkeinoministeriöön, miten ne aikovat tulevaisuudessa työvoimapalvelut järjestää.

Lohja on hakenut työllisyysaluetta yhdessä Karkkilan kanssa. Kaupunkeja yhdistää samankaltainen työttömyysrakenne ja niistä molemmista työmatkaliikenne suuntautuu voimakkaasti pääkaupunkiseudulle ja Vihtiin. Molemmissa kaupungeissa nähdään niin ikään tärkeänä tavoitteena luoda yhteinen ja tehokas palvelurakenne, jonka avulla päästään nopeasti ja tehokkaasti kiinni niihin asiakkaiden haasteisiin, jotka estävät nopean työllistymisen. Yhteisen työllisyysalueen muodostamiseen vaikuttivat myös kaupunkien maantieteellinen yhteys, hyvä työpaikkaomavaraisuus sekä toimiva yhteistyö. Lohjan työpaikkaomavaraisuus on yli 80 prosenttia.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö käy työllisyysalueiden hakemuksia läpi parhaillaan ja ministeriöstä on marras-joulukuun aikana tarkoitus ilmoittaa sekä selvät järjestämisluvan saavat työllisyysalueet että ne alueet, joiden osalta jatketaan työllisyysalueen muodostamista valtioneuvoston päätöksellä. Lohjan osalta TE24-uudistuksen valmistelu jatkuu myös marraskuun aikana, vaikka vasta työllisyysalueiden virallinen muodostaminen mahdollistaa joiltain osin konkreettisemman suunnittelun. Päätyipä Lohja työllisyysalueella mihin rooliin tahansa, niin TE24-uudistus on kunnille iso muutos ja mahdollisuus. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa kuntien koulutus- ja elinkeinopalvelujen sujuvampi yhdistäminen työllisyyspalveluihin ja antaa kunnille merkittävästi enemmän vaikuttamismahdollisuuksia. Vaikka uudistuksessa TE-palvelujen monet lakisääteiset tehtävät säilyvät, antaa järjestämisvastuun siirto työllisyysalueen kunnille paremmat mahdollisuudet muovata TE-palveluita omiin tarpeisiinsa sopiviksi sekä lisätä niiden tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.

Mylohjan uutiset kertovat, mitä elämästä nautiskelijoiden kaupungissa tapahtuu.

Jaa: