Marraskuussa juhlistetaan Lapsen Oikeuksia

Lapsia leikkimässä_Jussi Taipale

Kirjoittaja on työtehtävänään kunnan  lapsiystävällistä työtä koordinoiva Maarit Lindman 

Kun marraskuu lähestyy loppuaan, valmistaudutaan juhlimaan Kansainvälistä Lapsen Oikeuksien Päivää. Lapsen Oikeuksien päivä tarjoaa mahdollisuuden lisätä tietoisuutta lasten oikeuksista ja niiden tärkeydestä kaikkialla maailmassa. Eri puolilla maailmaa järjestetään tapahtumia ja aktiviteetteja lasten oikeuksien edistämiseksi ja lasten äänen kuuluviin saamiseksi päätöksenteossa.

Tänä vuonna lapsen oikeuksien päivä 20. marraskuuta osuu maanantaipäivälle. Mutta tiedätkö, että tämän päivän ympärille on rakennettu myös koko viikko, joka on omistettu lasten hyvinvoinnille ja oikeuksille? Lapsen oikeuksien päivä ja viikko ovat kuin juhlapäiviä, jolloin kaikki muistavat, kuinka tärkeitä ja erityisiä lapset ovat, ja tekevät parhaansa varmistaakseen, että kaikki lapset voivat olla onnellisia ja terveitä!

Pohjana YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lapsen Oikeuksien päivä juontaa juurensa YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, joka hyväksyttiin vuonna 1989. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus. Sopimus perustuu neljään keskeiseen periaatteeseen, jotka muodostavat sen perustan:

  • Kaikkia lapsia on kohdeltava ilman minkäänlaista syrjintää. Yhdenvertaisuus periaatteena on keskeinen osa ihmisoikeuksia ja pyrkimystä luoda oikeudenmukaisempi yhteiskunta.

 

  • Lapsen etu on otettava huomioon kaikissa päätöksissä, jotka koskevat lasta. Tämä periaate varmistaa, että päätöksissä painotetaan lapsen parasta ja hyvinvointia.

  • Jokaisella lapsella on oikeus elämään, suojaan ja terveyteen. Lapsilla on oikeus kasvaa parhaiksi versioiksi itsestään.

  • Lapset ovat oikeutettuja ilmaisemaan mielipiteensä kaikissa asioissa, jotka koskevat heitä, ja heidän mielipiteensä tulee ottaa vakavasti heidän ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Tämä periaate korostaa lasten oikeutta osallistua päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän elämäänsä.

 

700-vuotiaan Lohjan juhlaviikko huipentuu päätapahtumaan Laurentiustalolla

Lohjalla juhlistetaan lapsen oikeuksia monin eri tavoin lapsen oikeuksien viikolla 20.-26. marraskuuta. Viikko huipentuu Lapsen Oikeuksien päätapahtumaan, jota vietetään lauantaina 25. marraskuuta.  Laurentiustalolla on tarjolla monipuolista ohjelmaa lapsille ja perheille, mm. taide-, tanssi- ja soittopajoja, musiikkia, kuvataidetta, teatteria ja nautintoja aistihuoneessa. Liikkumaan pääsee ainakin temppuradalle,  ja parkouriakin kokeilemaan, ja paljon muutakin! Päivä huipentuu Eläinten Karvevaaliin musiikin ja sanataiteen parissa.

Suomen Unicef tukee Lohjaa lapsen oikeuksien edistämisessä

Lohja on saanut Suomen Unicefin tunnustuksen lapsiystävällisenä kuntana. Se tarkoittaa, että Lohjan kaupunki on sitoutunut edistämään lapsen oikeuksia. Tämä on merkittävä askel kohti yhteisöä, jossa lapset kohdataan yhdenvertaisesti ja heidän tarpeensa otetaan paremmin huomioon.

Vieraskynässä hyvin tunnetut lohjalaiset ja Lohjaa hyvin tuntevat levittävät Lohjalovea.

Jaa: