Lohja700 -tiedote

Viime vuonna järjestettiin kuntalaisten Lohja700 -ideakilpailu, jolla pyydettiin ehdotuksia muun muassa tapahtumista ja toiminnasta. Vastauksia tuli yhteensä 84 kappaletta.
Jannika Joutsenniemi

07:33

Lohja700-juhlavuotta vietetään vuonna 2023. Lohja700 -työryhmä on edellisessä kokouksessaan 17.1.2022 käsitellyt kuntalaisilta kerätyt ideat ja paikallisilta yrittäjiltä saapuneet anomukset.

Lohja700-työryhmä valitsi vastausten joukosta neljä ehdotusta, joita jatkojalostetaan juhlavuotta varten. Ne olivat #Lohja700 -somekampanja ja 700 lohjalaisen esittely, keskiaikainen teemaopastus Pyhän Laurin kirkossa keskittyen historiaan ja keskiaikaiseen elämään, seinämaalausten esittelykierros Pyhän Laurin kirkossa sekä näyttely muodin kehityksestä 100 vuoden aikana. Edellä mainittujen ehdotusten lähettäjät palkitaan Lohja-lahjakassilla.

Paikallisia yrityksiä ja palveluntuottajia pyydettiin esittämään ideansa Lohja700-juhlavuoden tuotteeksi tai palveluksi, ja hakemaan niille juhlavuoden logon käyttöoikeutta vuoden 2021 loppuun mennessä. Työryhmä on päättänyt myöntää Lohja700-juhlavuoden logon käyttöoikeuden seuraaville yrityksille:

Yritykset ja palveluntuottajat voivat edelleen hakea Lohja700 -juhlavuoden logon käyttöoikeutta omalle tuotteelleen tai palvelulleen. Tuoteideat osoitetaan sähköpostitse kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkaiselle merja.lonkainen@lohja.fi. Tuotteet voivat olla elintarvikkeita, esineitä tai palveluita. Erityisesti toivotaan juhlavuoteen ja paikkakunnan imagoon sopivia, paikallisia tuotteita. Lohja700 -työryhmä käsittelee jokaisessa kokouksessaan kokoukseen mennessä saapuneet uudet anomukset.

Mylohjan uutiset kertovat, mitä elämästä nautiskelijoiden kaupungissa tapahtuu.

Jaa: