Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue kehittää yhteistyötään yritysten kanssa

My Lohja

14:26

Lohjan kaupunki ja Lohjan Yrittäjät järjestivät yrittäjille suunnatun Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sekä kaupungin hankintoja käsittelevän tilaisuuden kaupungintalolla 16.5.2023. Sote-hankintoihin painottunut tilaisuus oli lajissaan ensimmäinen, jossa hyvinvointialue avasi tämän hetken tavoitteitaan ja yritysyhteistyön mahdollisuuksia. Hyvinvointialueen nettomenot ovat noin 1,7 miljardia euroa. Yrittäjien käyttöön on tulossa hankintoihin liittyvä ohje lähiaikoina. Kaikki 60 000 eur rajan ylittävät kilpailutukset löytyvät HILMA hankinnat.fi -kanavasta. Pienempiä hankintoja pääsee seuraamaan hakeutumalla ns. dynaamiseen toimittajarekisteriin hyvinvointialueella. 

Hyvinvointialueen toivomus on se, että yrittäjät seuraisivat kilpailutuksia, vaikkeivat osallistuisikaan, ja antaisivat kommentteja. Näin voidaan kehittää hankintaprosesseja. Päättyneisiin hankintoihin pääsee tarvittaessa tutustumaan tietopyynnöllä. 

Länsi-Uusimaa on hankintojen näkökulmasta markkina-alueena jossain määrin haasteellinen suuren kokonsa, muuta maata korkeamman kustannustason sekä kaksikielisyytensä vuoksi. Kilpailutuksia joudutaan suunnittelemaan kohdealueittain enemmän kuin yleensä muualla maassa. Alueen hyviä puolia on muuhun Suomeen verrattuna matalampi sairastavuus. Asiakkaiden hoitopolkuja halutaan sujuvoittaa entisestään ja monituottajamalleja kehitetään jatkuvasti. Erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyvä haaste. 

Huomattava osa kilpailutettavista hankinnoista on kriittisiä ja niissä on usein huomioitava erityisesti jatkuva saatavuus ja varautumisnäkökulma. Tästä syystä myös alihankkijoihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Hyvinvointialue toimii vuokrakiinteistöissä, mikä omalta osaltaan tuo haastetta kilpailutuksiin sillä esimerkiksi investointeihin tarvitaan aina omistajan lupa. Digipalvelut ovat lähes aina osa hankintaa tai otettava muutoin huomioon – niillä tavoitellaan säästöjä. 

Hyvinvointialue pyrkii dynaamisiin hankintoihin, joissa erityisesti henkilöstöpulasta kärsivillä aloilla kilpailutuksiin mukaantulo on helpompaa. Palveluseteli on jo käytössä ja siihen liittyen yrittäjät voivat hakeutua palveluntuottajiksi. Tätä kautta voidaan hankintojen paikallisuuttakin kehittää. Palveluseteli parantaa asiakkaiden valinnanvapauden kautta myös sairauksien ennaltaehkäisyä ja lisää asiakastyytyväisyyttä. 

Lohjan kaupunki järjesti omia kilpailutuksia 89 kpl vuonna 2022. Näistä pienhankintoja oli 30 kpl ja EU:n kynnysarvot ylittäviä suuria hankintoja oli 6 kpl. Kaikkia kaupungin hankinnat löytyy Claudia / tarjouspalvelu.fi -kanavasta, johon rekisteröityminen on ilmaista yrityksille. Lohjan kaupunki osallistuu säännöllisesti myös laajempiin yhteishankintoihin Hanselin, Sarastian ja KL-kuntahankintojen kautta. 

Lohjan hankintatilaisuutta käsittelevä uutisartikkeli löytyy myös Uudenmaan Yrittäjien sivuilta. 

Mylohjan uutiset kertovat, mitä elämästä nautiskelijoiden kaupungissa tapahtuu.

Jaa: